create my account forgot password?

TONIGHT'S EVENTS Exhibition : The Object(s) of Collecting


JAVA CAFE
JAVA CAFE
Address: 56 Sihanouk Blvd 12207 Phnom Penh
18:30
Exhibition
0 are going

INVITE
SEND

Exhibition :The Object(s) of Collecting

@ JAVA CAFE

[English Below]

វត្ថុ(បំណង) នៃការធ្វើសមុច្ច័យ
ពិព័រណ៌បើកបង្ហាញ ១៥ មិនា ឆ្នាំ២០១៧ នាម៉ោង ៦:៣០នាទីល្ងាច
កាលបរិច្ឆេទពិព័រណ៌៖ ១៥ មិនា ដល់ ៣០ មេសា ឆ្នាំ២០១៧
ទីតាំង៖ ចាវ៉ាកាហ្វេ និង ហ្គាឡឺរី (វិមានឯករាជ្យ)
គទានុរក្ស៖ យាន រស្មី
នាយិការផ្នែកសិល្បៈ៖ ដេណា ឡេងឡ័ស

The Object(s) of Collecting
Exhibition open: March 15, 2017, 6:30PM
Exhibition Date: March 15 - April 30, 2017
Location: Java Café & Gallery Independence Monument (upstairs and downstairs)
Curator: Yean Reaksmey
Artistic Director: Dana Langlois

ក្រោមកម្មវិធីពិព័រណ៍ វត្ថុ(បំណង) នៃការធ្វើសមុច្ច័យ និង ដោយហេតុតែកម្រិតទំហំ និង គំនិតទាំងមូលរបស់ ពិព័រណ៌នេះ ចាវ៉ាកាហ្វេនិងហ្គាឡឺរី នឹងត្រូវបានប្រែក្លាយទៅជា ទីកន្លែងដែលលើសពីសារមន្ទីរវិទ្យាទៅទៀត
នៅក្នុងអំឡុងខែមិនានិងខែមេសា។ កម្មវិធីនេះនឹងកោះអញ្ចើញ សមូហភណ្ឌជនសិល្បៈ(Art Collector) ជាតិកម្ពុជា ដើម្បីឲ្យមកចែករំលែកនូវសេចក្តីស្រលាញ់ សេចក្តីរំជើបរំជួលផ្សេងៗ និង (ប្រវត្តិ)រឿងនានារបស់ពួក លោក។ នៅក្នុងរបៀបនិងសភាពហាក់ដូចជាការតាំងពិព័រណ៌បែបសាឡុងរបស់បារាំង ជញ្ជាំងនិងទីធ្លារបស់ ស្វែតថែវ(gallery) នឹងត្រូវបានព្យួរតុបតែងដោយវត្ថុនិងការងារសិល្បៈ ដែលជាស្នាដៃរបស់សិល្បករទំនើប និង សិល្បករសហសម័យ។ ជាជាងផ្ដល់នូវការផ្ដោតចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើសិល្បករណាម្នាក់ ពិព័រណ៍នេះនឹងទាញ ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ទស្សនិកជនទៅកាន់តារាចំនួនពីរ នោះគឺ វត្ថុឬស្នាដៃសិល្បៈផ្ទាល់ និង ម្ចាស់របស់វត្ថុទាំងនោះ។ ដោយផ្ដល់នូវចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើ សមូហភណ្ឌជន រួមទាំង រឿងរ៉ាវនិងការចង់ចាំ នានារបស់ពួកលោក នោះក្នុងកិច្ចនិងន័យនេះ បន្ដរការផ្សព្វផ្សាយអំពី សមូហភ័ណភាព បរិបាលកិច្ច(patronage) និង ការអប់អរឲ្យតម្លៃទៅលើសិល្បៈ។

For The Object(s) of Collecting, as an exhibition with its sheer scale and concept, Java Café and Gallery will be transformed within a period of March and April into an extra-museological space, inviting Cambodian arts collectors to share their love, passion, taste, and their (hi)stories. In a salon-like manner, the gallery walls and spaces will be decorated by artworks of both modern and contemporary artists. Instead of giving a spotlight to a single artist, this exhibition is focusing on two stars, the artworks and the owners. By focusing on the collectors, their stories and memories, it is in effect, promoting collectorship, patronage, and art appreciation.

ជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ត្រូវបានគេភ័នច្រលំថា ការធ្វើសមុច្ច័យ(Collecting)សិល្បៈ ដែលជាទំលាប់និង កិច្ចប្រព្រឹត្តិដែលបានធ្វើឡើង នៅជុំវិញពិភពលោក ជាពិសេសការធ្វើសមុច្ច័យសិល្បៈសហសម័យនិងសិល្បៈ ទំនើប ថាជាសកម្មភាពរបស់មនុស្សនៅឯបស្ចិមលោក។ ទោះជាយ៉ាងណាក៍ដោយក្ដី ពិព័រណ៍ វត្ថុ(បំណង) នៃការធ្វើសមុច្ច័យ ផ្ដល់ឲ្យមហាជននូវ មគ្គុទេសត្រួសៗទៅក្នុង ផ្នត់គំនិតនិងនិទានកថាឯកជន (ដែលបានដឹងបន្តិចបន្ទួច) ខាងក្រោយនៃ ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សមូហភណ្ឌជន ជាតិកម្ពុជា ដើម្បីក្លាយជា ម្ចាស់ ឬ ដើម្បីប្រមូលទិញស្នាដៃសិល្បៈ ដែលជា វត្ថុមិនមែននៅក្នុងសារមន្ទីរ។ សមូហភណ្ឌជន ដែលបានកោះ អញ្ចើញនៅក្នុងពិព័រណ៍នេះ បាននិងកំពុងតែបំរើភារកិច្ចនៅក្នុងវិស័យ វប្បធម៌និងសិល្បៈ រួមទាំងបុគ្គលជាឯកជន មកពីផ្នែកឯកជននិងសាធារណៈ ដែលពួកលោកទាំងពួង រួមគ្នាផ្ដល់ឲ្យសាធារណជននូវ និទានកថា ហើយនិង ប្រវត្តិនិទាននានា ដែលជាទូទៅមិនបានស្គាល់ និង ត្រូវបានរក្សាក្នុងភាពកំបាំង។ ពិព័រណ៌នេះនឹងនាំមកជូន ផងដែរនូវ កម្មវិធីសារណៈនានា រួមមាន បាឋកថា, ការពិភាក្សា និង កម្មវិធីទស្សកិច្ចសិល្បៈនានាជាហូរហែ។ បាឋកថាទាំងឡាយនឹងត្រូវបានផ្ដោតទៅលើគំនិតទាក់ទិនទៅនឹង "ការការពារថែទុក" ដែលទោះជា ការការពារថែទុកចំពោះវត្ថុឬស្នាដៃសិល្បៈដែលជាវត្ថុតាងនៃវប្បធម៌ ឬ ការការពារថែទុក នូវវត្ថុឬស្នាដៃសិល្បៈ ក្នុងនាមជាមធ្យោបាយនៃប្រវត្តិសាស្រ្តនានារបស់មនុស្សជាតិ។

In Cambodia, it is generally misunderstood that art collecting, an act and tradition carried out across the world especially within the collectorship of modern and contemporary arts, is a western activity. However, The Object(s) of Collecting offers glimpses into the little known personal narratives and mindsets behind the efforts of Cambodian collectors to own and collect artworks, the object-not-in-museums. Collectors featured in this exhibition work within the field of culture and arts, as well as private and public sectors, and together offer to the public narratives, and oral histories that are unknown and hidden. This exhibition will be accompanied by a number of public programs, a series of talks, discussions, and tours. The talks will be centered around the concept of preservation, whether it is an act to preserve the artworks as a material culture, or the artworks as an agency of human histories.

BLA BLA'S

You have to register to access it.

where is it?
top of the page